سپتامبر 112011
 

هذا هو الیوم الذی وعد به الله علینا.

————————————————————————————————————————-

پینوشت ۱: انقلاب مردم مصر تنها برای شکم است. در سفارت اسرائیل مقادیر زیادی نان و گندم و لوبیا و چیپس و پفک ذخیره شده بوده است.

پینوشت ۲: انقلاب مردم مصر، زیر سر آمریکاست. آمریکا با اسرائیل به اختلاف رسیده و بهترین راه حذف اسرائیل را ،در همین حرکات می بیند. اینها هم مشتی مزدور آمریکا و غرب می باشند.

پینوشت ۳: آن دو پینوشت از محافل هفتگی آقای میم که سرکردۀ گروه منحرفین است، درز کرده است.

مارس 162011
 

در قسمتی از ” گزارش فرزندان رهنورد و میرحسین به ملت از ملاقات سه شنبه با پدر و مادر” که در سایت خبری کلمه منتشر شده بود، چنین آمده است :

“پدر با حساسیت ویژه ای تاکید کرد که روز بیست و پنجم بهمن، یعنی آغاز بی خبری ما از آنها در یورش ماموران امنیتی به خانه بسیاری از اسناد و مدارک دوران نخست وزیری که نمی بایست جز دست ایشان باشد به همراه حجم قابل ملاحظه ای از اوراق و کتاب ها وسی دی ها مادرم که محصول یک عمر تلاش و تدریس در دانشگاه های هنری بوده است ضبط گردیده است. در این یورش شخصی ترین اشیا خانه از جمله آلبوم های شخصی نیز مورد بازرسی قرار گرفت. اما با این همه مطمئن شدیم که پدر و مادر جدی تر از گذشته بر عهد خود با مردم وفادارند”

پروفسور و نقاش

پروفسور و نقاش

 

به نظر شما این اسناد و مدارک که نباید جز دست آقای میرحسین موسوی در اختیار کس دیگری قرار گیرد، چه بوده‌اند؟؟

—————————————————————————————————————————–

تکنوشت: کم کم بعضی از سایت‌های خبری را که می‌خوانم، می‌خواهم به پدر و مادر گردانندگانشان فحش‌های آبدار بدهم؛ از بس که هر روز تمامی اخبارشان معطوف این آقای “میم” است. ای بابا…. به خدا بالا آوردیم، دیگر بس نیست؟؟

جالب اینجاست که در بسیاری از این اخبار در ابتدا چنین مضامینی را به کار می‌برند : ” آقای “میم” که پرداختن به او جزو مسائل دست دوم و درجه دو است ….. در اقدامی تازه ……..”.

به خدا که نمی‌دانم این چه مسئله‌ی درجه دومی است که همه چیز از گور آن بلند می‌شود.