بهمن ۰۳۱۳۹۱
 

Amir Pourmand (2 of 13)-2

 

————————————————————————————————-

پینوشت۱: انشالله خداوند این دو جوان را بیامرزد.

پینوشت ۲:چه گناهانی که ما نکرده ایم ولی کسی نفهمیده و مجازات نشده ایم. خدایا ما را در همین دنیا مجازات کن. خدایا ما را با کوله باری از گناهان نمیران. خدایا اگر قرار است این کوله بار، سنگین و سنگین تر شود، مهلتمان نده و  ما را بمیران. خدایا شاید تو این دو بنده ات را خیلی دوست داشته ای که مهلتشان ندادی تا بر بار گناهانشان بیفزایند. خدایا شاید آنهایی را که این مملکت و حقوق مردم آن را چپاول می کنند دوست نداری که مهلتشان می دهی تا با نکبت و آلودگی وارد برزخت شوند. خدایا مارا ببخش و بیامرز