مهر ۱۱۱۳۹۰
 

ای احمق‌هایی که فکر کرده‌اید کل دنیا حول مغزهای فندقیتان در گردش است. فقط در یک مورد بگویم که ایران با این گندگی‌اش، آئین نامۀ زلزله‌ای دارد که خرتو الاغیست از آئین نامه‌های معتبر و نامعتبرِ دنیا؛ مخصوصا آئین نامۀ هزار سال پیش شیطان بزرگ. اما کشور فسقلی‌ای مثل نیوزلند، آئین‌نامه‌ای مستقل برای مباحث مربوط به طراحی ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله دارد. پس لطفا بتمرگید و سکوت اختیار کنید.

لینک مربوطه

—————————–

تکنوشت۱: نمردیم و مورد تقدیر قرار گرفتیم

تکنوشت ۲: دوستانی که شیرینی خورشان ملس است، با رجوع به اینجانب در ساعات اداری، می توانند شیرینی ازدواج و قبولی در دورۀ دکتری را در یک پکیج آماده دریافت نمایند.