دسامبر 312012
 

چرند که بنویسی اوضاع همینی می شود که می‌بینی. کسی نمی‌گوید خرت به چند است؟

الا ای حال، ما همچنین رویمان سنگ پای قزوین است. گرچه از اول هم برای دل خودمان می‌نویشتیم.

آمدم بگویم خداوکیلی این مردکِ نفرِ دوم نظام، خجالت نمی‌کشد که زمانی در ۹ دی می‌خواستند سرِ چوبش کنند و حالا شرط می‌کند که انتخابات باید آزاد شود تا بیاید؟؟ بله دیگر. آدم‌های نادانی چون آقای رسایی  وقتی همانی می‌کنند که این آقا می‌خواهد، اوضاع غیر از این هم نباید بشود. اینقدر که حالا باید به خاطر زدن ۴ حرف معمولی و واضح در مجلس کلی فحش بخورد که غلط کرده ‌ای که به نفر دوم نظام توهین می‌کنی! اینقدر اوضاع عوض می‌شود که متهم تبدیل می‌شود به مدعی.

می‌بینم روزی را که امثال جبهۀ پایداری و اصولگرایانی که زیر پای احمدی‌نژاد را خالی کردند، زیر پای نفر دوم نظام له و لورده شوند. خسر الدنیا و الاخره.

پینوشت و پسنوشت هم ندارم تا چشمتان در آید.