شهریور ۲۰۱۳۸۹
 

چند وقتِ پیش که در مراسم ضیافت افطاری ” جامعه اسلامی مهدنسینِ” اصفهان شرکت کردم و آقای “باهنر” سخنرانی می‌کرد؛ یادِ مناظرات انتخاباتی و حال و هوای پارسال افتادم. امروز که سخنان آقای “مکارم” را در خطبه‌های نماز عید فطر می‌خواندم بیشتر و بیشتر به یاد آن روزها افتادم!

یاد روزهایی که جناب موسوی، کروبی و رضایی و سایت‌ها و روزنامه‌های حامیِ آنها  راه و بیراه این سخنان را تکرار می‌کردند:

” آمارهایی که دولت ارائه می‌کند واقعی نیست” …. ” مردم خود با گوشت و پوست و استخوان، فشار تورم را درک می‌کنند”…” با آمار به راحتی می‌توان بازی کرد” … ” دولت از بس که دروغ گفته اعتمادِ مردم به نظام کاهش یافته” و الی ماشاالله دروغگو و پینوکیو خطاب کردنِ دولت!

و دیروز هم آقای “مکارم” این صحبت‌ها را ایراد فرموده‌اند:

” دائما آمارهای مربوط به کاهش تورم ارائه می شود اما این برخلاف چیزی است که مردم با چشم خود می بینند.” …  ” وقتی آمارها با واقعیات تطابق نداشته باشند مردم به واقعیت بدبین نمی شوند”…” بسیاری از جوانان با تحصیلات بالا به ما مراجعه می کنند و تقاضای شغل می کنند اما ما نمی توانیم برای آنها کاری انجام دهیم که این مسئله جای تاسف دارد.” و …

————————————————————————————————————————————————

پینوشت ۱ : به نظرم دار و دسته‌ی همان‌ها که ساعتِ ۱۰ شبِ انتخابات زنگ می‌زنند و به آقای موسوی تبریک می‌گویند، صبح تا شب نشسته‌اند درِ گوشِ این علما، و مانند زنبورها “ویز ویز” می‌کنند.

پینوشت ۲ : خطبه‌های نماز عیدِ فطر توسط رهبری را گوش کردید؟؟؟ همه اش موج می‌زد از امید و آینده‌ای روشن! نمی‌دونم این علما کی باید از این مرد یاد بگیرند؟

پینوشت ۳ : هر روزِ ماه رمضان که از یکی از تالیفاتِ آقای مکارم بهره می‌بردم تماما برایشان دعا کرده‌ام!

تکنوشت ۱ : شیطان بسیار زیرک است. دیشب مرا با عملیاتِ محیر العقولی، “خر” و شاید ” از آن کمتر”  نمود و صاف انداخت وسط ۵ تا عرق خور که عزم را جزم کرده بودند که ما را نیز به جرگه‌ی خود بپیوندانند! اما اراده‌ی ما کجا و زیرکیِ شیطان کجا؟؟ زرشک

تکنوشت ۲ : ترفندی برای رهایی از وسوسه‌ی شیطان کشف نموده‌ام و آن اینکه سعی کنید با او و دوستانش که دور و بر کله‌یتان و از “جلو و عقب و راست و چپ” مزاحمت می‌کنند رفیق شوید و با آنها صحبت کنید. برایشان دلسوزی کنید و بگویید که خداوند ارحم الراحمین است و درِ توبه همیشه باز. تا دیر نشده بروند توبه کنند! حیف تویِ شیطان نیست که اینقدر خوب بودی و حالا به این نکبت افتاده‌ای؟؟ برو توبه کن! برو ….