اکتبر 142012
 

مرداد ماه گذشته، آقای محمد علی کشاورز تمجیدهای فراوانی از آقای مشایی کرده بود و امروز بود که آقای احمدی‌نژاد، نشان درجه یک فرهنگ و هنر را به ایشان اعطا کرد. به نظرم کار بسیار مسخره و نسنجیده‌ای بود. هم برای آقای احمدی‌نژاد و دولت و هم برای آقای کشاورز که شان ایشان را پایین آورد!

————————————————————————–

پینوشت: امیدوارم که این کار اتفاقی بوده باشد. البته از این دست حرکات، مخصوصا به خاطر چاپلوسی رهبر انقلاب، زیاد اتفاق می افتد. گاهی اوقات هم یک نفر که هم لیاقت دارد و هم تعریف و تمجیدش بر مبنای چاپلوسی نیست، دچار این بلا می شود و ناخواسته اعتبار او لکه دار می شود. شاید آقای کشاورز از آن دسته است…( جارو به دم بستن حکایت پینوشت ماست)