بهمن ۰۳۱۳۹۱
 

Amir Pourmand (2 of 13)-2

 

————————————————————————————————-

پینوشت۱: انشالله خداوند این دو جوان را بیامرزد.

پینوشت ۲:چه گناهانی که ما نکرده ایم ولی کسی نفهمیده و مجازات نشده ایم. خدایا ما را در همین دنیا مجازات کن. خدایا ما را با کوله باری از گناهان نمیران. خدایا اگر قرار است این کوله بار، سنگین و سنگین تر شود، مهلتمان نده و  ما را بمیران. خدایا شاید تو این دو بنده ات را خیلی دوست داشته ای که مهلتشان ندادی تا بر بار گناهانشان بیفزایند. خدایا شاید آنهایی را که این مملکت و حقوق مردم آن را چپاول می کنند دوست نداری که مهلتشان می دهی تا با نکبت و آلودگی وارد برزخت شوند. خدایا مارا ببخش و بیامرز

مرداد ۲۷۱۳۹۱
 

خدا خیرشان دهد! امسال چندین ماشین آب پاش آورده بودند برای ملت. یک ساعت آخر فقط آب بازی کردیم. اینقدر بانیان این حرکت را دعا کردم که نگو! گرچه ثواب مارا کم کردند اما کاری کردند که سال دیگر هم با کله بروم  روز قدس. J سالهای دیگر مرد میخواست که از اول مراسم تا آخرِ نماز جمعه را یک کله تحمل کنی.

کلی هم عکس گرفتم که به نظرم این دوتا عکس بهتر از همشون بودند:

این عکس رو هم آقای عکاس گرفتن: