مارس 162012
 

اگر در این مدت ریاست جمهوری هیچ کاری نکرده بودی و فقط همین ۴۰ دقیقه سخنرانی را کرده بودی، برای من یکی کافی بود. همانطور که برای من، همان مناظره با موسوی‌ات کافی است.

این اولین باری بود که مسئولی از مسئولانِ نظام، به جای استفاده از عبارت ” چهارشنبۀ آخرِ سال” از “چهاشنبه سوری” استفاده کرد.

این اولین باری بود که یکی از سرانِ نظام، به استفادۀ ابزاری از مردم در شرایط حساس مانند رای‌گیری و انتخابات، و خودی و غیر خودی کردنشان پس از آن، اعتراض می‌کرد.

از این دست اولین بارها را بسیار انجام داده‌ای! تابوهایی بی معنا که شکستی!

درود بر تو که تنها همین شوخی‌ها و صفا کردن‌هایت، به تمام عمر رئیس‌جمهورهای قبلی می‌ارزد.

————————————————————–

تکنوشت: عید همتون مبارک باشه! لحظۀ تحویل سال، تعجیل در فرج رو بخواید که منشاء تمام خیرات و برکات است. انشاالله سال ۹۱، سال تحویل حالات ما در سال ۹۰ باشه. انوجوری که لیاقت ظهور حضرت حجت را داشته باشیم.