جولای 072011
 

ساعت ۱ رسیدم فرودگاه دوبی و ساعت ۹ صبح  به سنگاپور پرواز دارم. نمیدونم این ۸ ساعت باید چه غلطی بکنم! ماشالا اینجام که در اندر دشت! گفتم چهارتا عکس بگیرم بندازم اینجا:

فرودگاه دبی

فرودگاه دبی