تیر ۰۴۱۳۹۰
 

منتظرم

منتظر شنیدنِ عطر تنت

دیدنِ دزدکی چشمهایت از پشت  پردۀ سفید ابروانت

شاید نمیفهممت! اما تو مرا بفهم! راهیم کن به بزم عاشقان

شانه ام، سنگینی دستانت را می‌خواهد! یاریشان کن بار سنگین عشقت را تاب آورند.

هرچه از تو دورم، هرچه جز تورا می‌خوانم، هرچه هستم… تو باور نکن

وجودت مرا نزدیک می‌کند

کاش بر بالینم بنشینی، خون و عرق پیشانیم پاک کنی، بوسه‌ای بر آن زنی! شاید که گل بوسه‌ات معطرم کند

پس بیا و راهیم کن!

بیا و راهیم کن———————————

 

تکنوشت: هورا! ازدواج همجنس بازان در ۶امین ایالت آمریکایی یعنی نیویورک نیز، قانونی شد! همین یه موضوع ذهنمو واسه رفتن به داشنگاه بوفالو مشغول کرده بود که اونم حل شد!

شادی همجنس بازان در ایالت نیویورک