مهر ۱۴۱۳۹۱
 

آیت الله علم الهدی:

روزی که رأی گرفتید و ادعا کردید می‌توانید، آیا می‌دانستید این کشور و مردم انقلابی هستند یا نه؟ اگر می‌دانستید که این کشور و این ملت انقلابی هستند و در برابر استکبار در حال مقابله و ایستادگی هستند پس باید آماده مقابله با هرگونه مشکل و بحرانی که استکبار برای این ملت ایجاد می‌کند، باشید.

اگر می‌دانستید که نمی‌توانید در مقابل این مشکلات و بحران‌ها ایستادگی کنید اما، به مردم گفتید که می‌توانید، بی‌شک در حق مردم خیانت کرده‌اید و در این ارتباط نیز اگر می‌توانید کاری انجام دهید و آن را انجام نمی‌دهید و وارد عرصه نمی‌شوید، حکم منافق دارید.

وی در پایان خطبه‌های امروز نمازجمعه مشهد خاطرنشان کرد: مردم فرافکنی هیچ یک از مسئولان را قبول نمی‌کنند، چرا که این ملت خاطره‌ای تلخ از فرافکنی مسئولان دارد.

حال سوال من از شما اینست: اول اینکه، آیا کسی به شما برای اینکه از جانب ملت انقلابی ایران و از تریبون نماز جمعه صحبت کنید، رای داده است؟  و دوم این سوال که چگونه می‌توان عملکرد شما را ارزیابی کرد؟؟

—————————————————

پینوشت ۱ : آقای خاتمی هم سخنان مشابهی را بیان کرده اند. همیشه این دو بزرگوار، هماهنگی خاصی با هم داشته اند!!

پینوشت ۲: به نظرتان منظور آقای علم الهدی از آن خاطرۀ تلخ، وقایع مربوط به ریاست جمهوری بنی صدر نبوده؟؟؟

تکنوشت: مخلص آقای احمدی نژادم هستیم!

افزون نوشت۱: آقای طباطبایی، امام جمعۀ اصفهان نیز گفته: “علت اعتراض بازار نحوه پاسخگوئی رئیس جمهور به مشکلات بود/مردم را نادان فرض کردند”. فکر کنم مطمئن شدم تمام نمازهایی که پشت سر این آقا خوانده ام باطل است.

افزون نوشت۲ : این هم از آقای با هنر اصولگرای اصیل :))