مهر ۲۶۱۳۸۹
 

قسمت‌هایی از این خبر را که خواندم یاد این ماجرا افتادم:

روزی خداوند به مرد حسودی گفت:” آرزویی کن که هرچه بخواهی به تو خواهم داد! تنها یک شرط دارد و آن اینکه هرچه بخواهی دو برابرِ آن را نیز به همسایه ات می‌دهم” مرد بلافاصله گفت: ” یک چشم مرا کور کن”

———————————————————————————————————————————————

تکنوشت ۱: بلال هم، فقط آمریکاییش!

تکنوشت ۲: به کوری چشم حسودان احمدی نژاد همچنان می تازد. در لبنان و اردبیل مشهود بود.