آوریل 252013
 

گردی از راهی نمی خیزد ، سوارا00ن را چه شد ؟
مرده اند از بیم یاران ، نامداران را چه شد ؟

جز صدای جغدها چیزی نمی آید بگوش
قمریان آخر کجا رفتند ، ساران را چه شد ؟

از هجوم کرکسان شوم قلب من گرفت
بلبلان ، قرقاولان ، کبکان ، هزاران را چه شد ؟

دورتادور من از دشمن سیاهی می زند
دوستان ما کجا رفتند ، یاران را چه شد ؟

هرکجا سوز زمستان است و تاراج خزان
روح تابستان و عدل نوبهاران را چه شد ؟

زیر سم لشکر ضحاک ، پشت من شکست
کاوه لشکرشکن کو ؟ شهسواران را چه شد ؟

لشکر توران به قلب سرزمین ما رسید
رستم و گودرز کو ! اسفندیاران را چه شد ؟

خشکسالی در زمین بیداد و غوغا می کند
بخشش هفت آسمان کو ! باد و باران را چه شد

 ————————————————————————————

دانلود ترانۀ همین شعر با صدای حبیب

پینوشت: به شخصه الهام رو ترجیح میدم به مشایی!