مارس 012012
 

۱- فقط به خاطر رهبرم آمدم. وگرنه  مردشور مملکتی که ساخته اید را ببرند!!!!!

.

.

تا

.

.

۳۰- – فقط به خاطر رهبرم آمدم. وگرنه  مردشور مملکتی که ساخته اید را ببرند!!!!!

—————————————————————————————

پینوشت: نوشتن این لیست دلیل بر نبودن افراد خوب در نامزدهای انتخاباتی نیست. بلکه دلیلش اعتراض به وضعیت موجوداست. وضعیت موجود هم که میگویم ربطی به انتخابات و غیره ندارد. کلیت وضعیت ایران مد نظرم است. آمدنم به خاطر دوست داشتن رهبر و نظامم است و این لیستم دلیل بر اعتراض به وضعیت موجود است. نشان دادن اعتراضم برایم مهمتر از اصلاح مجلس است.

تکنوشت: این لیست جامعۀ روحانیت مجلس هفتمه! واسه من که خیلی جالب بود

نوامبر 142011
 

می‌دانید شباهت جبهۀ پایداری و گروه ۷+۸ در چیست؟  در اینکه هردو با احمدی‌نژاد سر جنگ دارند. به او کینه دارند و حسادت می‌ورزند. اما تفاوت این دو جریان در جای دیگری مشخص میشود. کینۀ گروه ۷+۸  به درایت و هوششان می‌چربد؛ مثل فردی عصبانی که هیچ چیز را نمی‌فهمد و عقلش بازیچۀ عصبانیتش می‌شود. برای همین فقط خواجه حافظ شیرازیست که نمی‌داند درد اصلی آنها دشمنی با احمدی‌نژاد و طیف حامی اوست.  اما آقایان جبهۀ پایداری عقلشان هنوز زائل نشده است و هرچه می‌گذرد بر کینه و حسادتشان بیشتر غلبه پیدا می‌کنند و هر روز بیشتر از قبل مشکلاتشان با احمدی‌نژاد را سرپوش گذاشته و  خود را طرفدارن واقعی او نشان ‌می‌دهند. نشانۀ این تفاوت را  اخیرا بیشتر می‌توان حس کرد. افزایش تهمت‌ها و توهین‌ها و دهان‌دریدگی‌های دوستانِ به اصطلاح اصولگرا نسبت به دولت، و نزدیک‌تر شدن هرچه بیشتر جبهۀ پایداری به طرفدارن دولت و نفی جریان انحرافی ( یا تنزل جریان انحرافی به انحراف در چند نفر) و کم رنگ کردن نقش بعضی عناصر ضد دولتی و ضد احمدی‌نژادی در جبهۀ پایداری ‌بیانگر این موضوع است.

در واقع رفیقان نیمه‌راهیِ احمدی‌نژاد پس از جدایی از طیف حامی احمدی‌نژاد به بهانۀ گروه انحرافی، ابتدا به اصولگراها نزدیک شدند اما پس از مدتی و بعد از فهمیدن نتایج بعضی نظرسنجی‌ها  در مورد انتخابات، متوجه وخامت اوضاع شدند و حال سعی می‌کنند تا رضایت طرفداران دولت را جمع کنند و بقیۀ راه را دوباره همراه احمدی‌نژاد باشند. که البته این وضعیت تنها تا پس از انتخابات ادامه پیدا خواهد کرد.

بنابراین اگر در انتخابات مجلس، طرفدارن دولت و احمدی‌نژاد رد صلاحیت شوند و انتخابات به جریان‌های اصولگرایی و جبهۀ پایداری و احیانا اصلاح طلبان محدود گردد، ترجیح من اینست که به  اصولگرایان و یا حتی به اصلاح‌طلبان رای دهم تا به جبهۀ پایداری. آن هم به این دلیل که درجۀ نفاق و نان به نرخ روز خوری دوستان پایداری مشخصا بیشتر از دو طیف دیگر است.

با اکثریت شدن گروه ۷+۸  در انتخابات ،فضا از همان ابتدا کاملا مشخص خواهد بود و  درنتیجه کار برای احمدی‌نژاد در نحوۀ تعامل و برخورد با مجلس راحت‌تر است.

این را گفتم تا دوستان مسحور حرکت نرم جبهۀ پایداری به سمت احمدی‌نزاد و دولت نشوند و در تحلیل‌های خود از جبهۀ پایداری، احیانا  دچار اشتباه نشوند.

——————————————————————————

پی‌نوشت ۱: شیخ با مریدانش می‌گذشتند. در راه آتش پرستی را دیدند که به خاطر کفرش، تازیانه‌اش می‌زدند و او دائما فریاد می‌کرد که ” اگر جان بدهم به خدایم خیانت نمی‌کنم” و ” لعنت بر خدای شما، نفرین بر خدای شما” . مریدان که این صحنه را می‌دیدند به حال آن مرد تاسف خوردند و اورا به خاطر تعصبش ملامت کردند.

در این هنگام، شیخ رو به مردیان کرد و گفت: ” تار موی آن مرد به تمام شما مریدان من می‌ارزد، که شما من و خدایم را به سکه‌ای می‌فروشید اما او خدا و مرادش را به جانش هم نمی‌فروشد”.

پی‌نوشت ۲: به نظرم نام گروه ۷+۸  را باید به جبهۀ پایداری تغییر داد. چون آنها بر مخالفتشان با احمدی‌نژاد پایداری می‌کنند اما دوستان جبهۀ پایداری بر هیچ چیز پایداری نمی‌کنند جز بر “نان به نرخ روز خوردنشان” .

تکنوشت۱ : عید سعید غدیر خم و عید ولایت، پیشاپیش بر همۀ دوستان مبارک.


تکنوشت ۲: من  و برادرم هر دو متولد عید غدیریم. همیشه هم عید غدیرو روز تولدمون میدونیم. شیرینی خوراش نبودن؟؟؟؟ :)