مه 182011
 

ای اباذر، خداوند به واسطه‌ی سه کس بر ملائکه مباهات کند:

اول: گسی که در بیابانی تنها باشد و کسی اورا نبینید و وقت نماز فرا رسد…. اذان و اقامه گوید و نماز خواند!

خداوند به ملائکه می فرماید: نگاه کنید؛ او نماز میخواند در حالی که هیچکس جز من اورا نمینگرد.

پس به ۷۰۰۰۰ ملک امر میفرماید که نازل شوند و پشت سر او نماز بخوانند! و تا روز بعد برای او استغفار کنند!

دوم: کسی که نیمه‌های شب از بستر گرم و خواب راحت بیدار شود و تنهایی مشغول عبادت و مناجات با خدا شود . و بعد از نوافل و نماز شب آنقدر سجده را طول دهد تا سر به سجده خوابش برَد.

خداوند به فرشتگان می‌فرماید:به این بنده‌ی من نگاه کنید،روح آن فرد پهلوی من است و وبدنش ساجد.

سوم: کسی که با گروهی در جبهه‌ی حق شرکت کرده است و آن گروه شکست خورده اند و فرار کرده اند و آن کس تنها مانده….. اما بماند و مقاومت کند و بجنگد تا کشته شود.

برداشت: در هر سه موقعیت، تنها بودن اهمیت فراوانی دارد، زیرا اولا تحت تاثیر القائات و رفتار دیگران نبوده که برای خداوند قیام کرده اند و به خاطر اراده‌ها و ایمان های قوی آن ها بوده  و ثانیا  به خاطراخلاص کامل و عدم ریاکاری آنهاست. این دو باعث می شود تا  مقامشان از ملائک بالاتر رود.

——————————————————————————————————————————————————

پینوشت ۱: سیل وسیع توبه‌کاران مارا نومید و خسته نمی‌کند. چون ما هیچگاه از جنس آنان نبوده‌ایم. آنهایی که رئیس جمهورشان را روزی شعیب می‌دانند و امروز اورا جنگیر و رمال. ما برای خدا قیام می‌کنیم حتی اگر تنها باشیم. این‌ها فقط یاد گرفته اند که فوج فوج توبه کنند! نمی‌دانم چرا در روزهای حساس پیدایشان نمی‌کنی… مثلِ روز حمایت از بحرین روبروی سفارت و در ورزشگاه. پس ما را از حیل کثیرتان نترسانید!

پینوشت ۲:امام باقر  (ع) به جابر: هرگز تو به مقام ولایت ما نائل نمیشوی مگر اینکه: اگر همه‌ی مردم اهل شهرت جمع شوند و بگویند مرده باد جابر، تو ناراحت نشوی و اگر روزی تمام مردم شهر جمع شوند و بگویند زنده باد جابر، تو خوشحال نشوی! ولیکن خودت را بر قرآن عرضه کنی و خود را با آن بسنجی!

تکنوشت: شک ندارم که احمدی نژاد جنگیر است. وقتی اجنه‌ای مثل دار و دسته‌ی هاشمی را در شیشه کرده، به غیر از جنگیر چه می‌توان به او گفت!…. جنیان بهتر از همه، جنگیران را می شناسند. در ضمن او کف بین و رمال هم هست.. خوب دست همۀ اجنه زا خوانده!! خوووووووووووووب

پس همه با هم ( نخواستید هم خودم تنهایی): احمدی نژادِ جنگیر، جن بزرگو بگیر…. احمدی نژادِ جنگیر، جنِ بزرگو بگیر

احمدی نژادِ جن گیر... جن بزرگو بگیر

احمدی نژادِ جن گیر... جن بزرگو بگیر

مه 122011
 

اگر هر روز پس از نمازهایت، فرج خوانی؛ اگر هر روز طلبِ وسعتِ روزی و عاقبت به خیری کنی؛ اگر هر شب پیش از خواب آمرزش خواهی؛ اگر هر هفته دعای کمیل و ندبه‌ات ترک نشود؛ اگر هر سحر با پروردگار و ولی‌اش عهد بندی؛ اگر هر ظهر به حسین (ع) و یارانش سلام فرستی و … اگر در نهایت تمام ادعیه‌ی مفاتیح را بخوانی … ولی فقط بخوانی و فقط ورد گویی و فقط زمزمه کنی؛ زمزمه‌ها و اورادی که راهی به روح و خلق و خویت ندارند……می‌دانی چه می‌کنی؟؟

کاری بیهوده….تیرهایی به هدفی بسیار دور پرتاب میکنی؛ البته نه با کمان که با دست!

ای اباذر، برای کسی که اعمال نیک دارد، به همان میزانی که نمک برای غذا  کافی است، دعا نیز به همان اندازه برای او کقایت می کند. ای اباذر، کسی که بدون عمل به وظایف دعا می‌کند مانند کسیست که بدون کمان، تیر اندازی می‌کند.

 

اگر هر روز بی نماز هستی، اگر هرچه پروردگار به تو می‌دهد باز می‌خواهی و او باز می‌دهد، اگر هر شب با باری از آلودگی ها می‌خوابی، اگر هر روز پلیدیت افزونتر می‌شود و اگر زشتی‌ای نباشد که نکرده‌باشی… ولی هرچه کرده باشی و کرده باشی، بازهم در وفور نعمت و خوشی غوطه خوری ….آنگاه به یاد آر  سخنان پیمبر را:

ای اباذر، اگر تمام زمین و آسمان و هرچه در آنست، برای پروردگار به اندازه‌ی بال مگس یا پشه‌ای ارزش داشت، یک جرعه آب آن را بر کافر روا نمی‌داشت.

ای اباذر، خداوند نه تنها کار بنده‌ی صالحش را اصلاح می‌کند، بلکه کار فرزندان و  فرزندانِ فرزندانِ اورا نیز اصلاح می‌نماید و (بسته به عبودیت او) افراد و خانه‌های محله و شهر و بلاد کشورش را حفظ می‌نماید.

پس اشتباه نکن؛ نه تو ارزشی داری نه آنچه خداوند به تو ارزانی داشته!

—————————————————————————————————————————————-

تکنوشت: چطور است زمانی که  بعضی‌ها مثل آقای هاشمی با هزاران تخظی در ولایت پذیری، اگر هزار سال یک بار آن هم با زور و ضرب، بر ما منت نهند و افاضه بفرمایند که “من ولایت فقیه را قبول دارم” (آن هم به صورتی کاملا سربسته و مسخره) هیچ یک از آقایانِ شیفته‌ی ولایت صدایشان در نمی‌آید و مثلا بگویند “تو غلط کرده‌ای که فقط میگویی، تو باید عمل کنی” یا بگویند ” فکر کرده‌ای اینقدر کافیست؟؟ تو حتی اگر زنت توسط رهبری بر تو حرام شود باید قبول داشته باشی” یا “ما بیش از این از تو انتظار داریم، تو باید بروی نوک انگشتان پایِ رهبری را در ملا عام ماچ کنی ” و یا  ” توی بیشعورِ بی حیایِ بی شرم، حتما باید بگویی رابطه‌ی ما امام و مامومیست، نه چیز دیگری” … اما اگر یک احمدی‌نژادِ بدخت با خطایی کوچک در ولایت پذیری ( اگر اسمش خطا باشد) و هزاران خدمت در حق ولایت،  هر روز بیاید و بگوید ما در مسیر ولایت هستیم و اولین مسئول مهم مملکتی باشد که دست رهبری را بوسیده؛ همه‌ی ذوب شدگانِ در ولایت باید جیغ و دادشان در بیاید و هر روز طلب “غلط کردن در ملا عام” توسط رئیس جمهور را داشته باشند؟؟