مرداد ۲۷۱۳۹۱
 

خدا خیرشان دهد! امسال چندین ماشین آب پاش آورده بودند برای ملت. یک ساعت آخر فقط آب بازی کردیم. اینقدر بانیان این حرکت را دعا کردم که نگو! گرچه ثواب مارا کم کردند اما کاری کردند که سال دیگر هم با کله بروم  روز قدس. J سالهای دیگر مرد میخواست که از اول مراسم تا آخرِ نماز جمعه را یک کله تحمل کنی.

کلی هم عکس گرفتم که به نظرم این دوتا عکس بهتر از همشون بودند:

این عکس رو هم آقای عکاس گرفتن:

تیر ۱۳۱۳۹۱
 

دکوری بسیار شیک، وسایل آشپزی بسیار گران قیمت و سامان گلریزی که هیچ چیزش به یک ایرانیِ طبقۀ متوسط جامعه نمی‌خورد، مخصوصا وقتی که آن آب‌پاش را دستش می‌گیرد و به جای آب، روغن را با آن فیش فیش می‌کند.

نمی‌دانم چرا هر بار که این برنامه را می‌بینم بدجوری لجمان از صدا سیما در می‌آید. دیروز هم آقا داشتند ماهی با سسِ پرتغال که غذایی یونانسیت را آموزش می‌دادند!! البته اینبار به جای تبلیغ پنیر “کیبی”، تبلیغ ادویۀ “الیت” را می‌فرمودند!

—————————————————————————————————————————

تکنوشت: بعضی وقتها آدم از کسی دفاع نکند سنگین تر است. مثل رئیس مجلس  که در حمایت از احمد توکلی چنین گفته:

“در مورد ارز تحصیلی که گفته می شود به هر حال ایشان عیال وار است و رفت و آمد دارند و مته به خشخاش گذاشتن در این رابطه درست نیست………..نماینده مردم قم در مجلس با بیان این که خیلی از دانشگاه های خارج از کشور برای گرفتن دکترا فوق لیسانس نمی خواهند، گفت: نباید افرادی که خدمت می کنند به کشور را ضایع کنیم”.